Mentor

Przemysław Kania

Dyrektor Generalny Cisco w Polsce

Przemysław Kania od lipca 2017 r. jest Dyrektorem Generalnym Cisco w Polsce. Kieruje organizacją sprzedażową i techniczną oraz współpracą z niemal 800 partnerami Cisco w Polsce. Jest też członkiem kadry kierowniczej Cisco w Europie Wschodniej.

Przemysław Kania dołączył do Cisco w 1998 roku. Od tego czasu pełnił w firmie wiele funkcji związanych ze sprzedażą rozwiązań i usług Cisco. W latach 2012-2017 był Dyrektorem Cisco Advanced Services, odpowiedzialnym za stworzenie i dynamiczny rozwój międzynarodowego zespołu Global Delivery Center w Krakowie (będącego częścią Cisco Global Services Center). Kierował też Cisco Global Delivery Center w Meksyku.

Przemysław Kania jest absolwentem informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Przemysław Kania is the General Manager of Cisco Poland. He leads the sales and technical organization based in Warsaw. He also manages the cooperation with almost 800 Cisco partners in Poland and will is a member of Cisco management team in Eastern Europe. Przemysław Kania joined Cisco in 1998. Since then, he has held a number of Cisco sales and service roles. For the past 5 years, he has been the Director of Cisco Advanced Services, responsible for the creation and dynamic development of the international Global Delivery Center in Krakow (part of the Cisco Global Services Center). He also headed the Cisco Global Delivery Center in Mexico. Przemysław Kania is a graduate of IT at the AGH University of Science and Technology in Cracow.