Mentor

Przemysław Gacek

Pomysłodawca i współzałożyciel Grupy Pracuj. Odpowiedzialny za strategię rozwoju Grupy Pracuj i wybrane nowe przedsięwzięcia organizacji. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletni program Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie międzynarodowych spraw publicznych. Ponadto brał udział w kursach dla dyrektorów generalnych organizowanych przez YPO (Young Presidents ’Organization) w London Business School i Harvard Business School. Przemysław Gacek aktywnie wspiera przedsiębiorców i ideę przedsiębiorczości. Jest współtwórcą funduszu Hedgehog Fund, wspierającym projekty zalążkowe oraz aktywnym inwestorem funduszu MOC (Market One Capital), inwestującego w start-upy technologiczne, działające głównie na rynku i SaaS. Ponadto jest zaangażowany w polską sekcję Organizacji Młodych Prezydentów (Rozdział YPO Polska).

Originator and co-founder of Grupa Pracuj. Responsible for the development strategy of Grupa Pracuj and selected new undertakings of the organization. He graduated from Warsaw University, Faculty of Economic Sciences and completed a four-year Warsaw University program in International Public Affairs. In addition, he took courses for CEOs, organized by YPO (Young Presidents’ Organization), in London Business School and Harvard Business School. Przemysław Gacek has been actively supporting entrepreneurs and the idea of entrepreneurship. He is a co-originator of Hedgehog Fund, bolstering seed projects, and an active investor of MOC (Market One Capital) fund, investing in technological start-ups, mainly operating in marketplace and SaaS. Furthermore, he is involved in the Polish section of the Young Presidents’ Organization (YPO Poland Chapter).