Mentor

Przemysław Gdański

Przemek ma ponad 25-letnie doświadczenie bankowe. W latach 2002–2006 był dyrektorem zarządzającym pionu dużych korporacji w banku BPH. Od maja do listopada 2006 r. – CEO i dyrektor generalny Calyon Bank Polska i Calyon SA Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko prezesa banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. BPH Bank i Pekao SA – CEO Pekao SA, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Członek i wiceprezes zarządu mBanku (wcześniej BRE Bank) od 19 listopada 2008 r. do 25 października 2017 r., Odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Od 2 listopada 2017 r. pełni funkcję Kierownika Terytorialnego w BNP Paribas, nadzorując przedsiębiorstwa Grupy BNP Paribas w Polsce. W marcu 2018 roku został odznaczony Male Champion of Change przez Fundację Sukces Pisany Szminką.

He has over 25 years of banking experience. From 2002 to 2006 he was managing director of Large Corporates Division in BPH Bank. From May to November 2006 – CEO and general director of Calyon Bank Polska and Calyon SA Branch in Poland. In November 2006 he was appointed the position of deputy CEO in BPH Bank, responsible for corporate banking and real estate financing. After the merger of part of BPH Bank and Pekao SA – deputy CEO of Pekao SA, responsible for Corporate Banking, Markets and Investment Banking in Division. Member and vice president of the Management Board of mBank (formerly BRE Bank) from November 19, 2008 to October 25, 2017, responsible for Corporate and Investment Banking. Since November 2, 2017 he has been a Territory Head for BNP Paribas, supervising BNP Paribas Group’s enterprises in Poland. In March 2018 he was awarded Male Champion of Change accolade presented by Success Written with Lipstick Foundation.