Mentor

Piotr Sztrauch

Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

W MetLife rozpoczął pracę 1 marca 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów i controllingu w międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 1997-2009 związany z Citibank i Citi Handlowy. Od 2009 roku Dyrektor Controllingu w firmach Grupy KBC w Polsce (Kredyt Bank i Warta), a od 2010 Wiceprezes Zarządu Kredyt Banku nadzorujący Pion Finansów.

Absolwent finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Od 2002 roku jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a od 2008 roku dyplomowanym analitykiem finansowym Chartered Financial Analyst (CFA).