Mentor

Piotr Nowakowski

Piotr od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Grupą Żywiec. Grupa Żywiec jest częścią globalnej firmy Heineken, zatrudnia w Polsce ponad 2000 osób, łączy tradycję i innowacje, warzy piwo w pięciu browarach i posiada szerokie portfolio znanych marek. Piotr dołączył do Grupy Żywiec w 1999 roku jako stażysta menedżerski w programie „Warzelnia Talentów”. Od tego czasu zajmował różne stanowiska kierownicze w obszarze planowania i kontrolingu, a od 2008 do 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora Controllingu w Grupie Żywiec. W 2011 roku Piotr został powołany na stanowisko Dyrektora Finansowego naszej firmy w Chorwacji (Heineken Hrvatska). Następnie objął stanowisko Business Control Managera ds. Globalnej sprzedaży i marketingu w centrali w Amsterdamie. Kierował zespołem specjalistów zajmujących się realizacją globalnych celów marketingowych i sprzedażowych, w tym rentowności marki Heineken, strategicznego programu Global Brands and Innovations. Od 2015 roku pełni funkcję CFO, członka zespołu zarządzającego w Grupie Żywiec.

Piotr from the beginning of his professional career, is connected with Grupa Żywiec. Grupa Zywiec is part of the Heineken global company, employs over 2000 people in Poland, combines tradition and innovation, brews beer in five breweries and owns a broad portfolio of well-known brands. Piotr joined Grupa Żywiec in 1999 as a management trainee in the „Warzelnia Talentów” program. Since then, he held various managerial positions in the area of planning & controlling and from 2008 to 2011 he was occupied the position of Controlling Director at Grupa Żywiec. In 2011 Piotr was appointed to the Finance Director of our business in Croatia (Heineken Hrvatska). Next he took over the position as Business Control Manager Global Sales & Marketing in a headquarter in Amsterdam. He led a team of professionals focusing on the realization of Global Marketing and Sales objectives including the Heineken brand profitability, Global Brands and Innovations strategic agenda. From 2015 he has been taking the position of CFO, Management Team Member at Grupa Żywiec.