Mentor

Nikolaos Xydias

Nikolaos Xydias jest wiceprezesem i dyrektorem generalnym GlaxoSmithKline Pharma w Polsce. Przez ostatnie 17 lat pracował dla GSK na różnych stanowiskach i w różnych krajach. Przed dołączeniem do polskiej organizacji GSK w kwietniu 2018 r. był dyrektorem generalnym GSK w Bułgarii, a wcześniej dyrektorem handlowym w Grecji odpowiedzialnym za onkologię, szczepionki, HIV i rzadkie choroby. Nikolaos pełnił również funkcję dyrektora finansowego GSK w Grecji w okresie intensywnego kryzysu finansowego w tym kraju (2010–2013). Pracował również w GSK Serbia jako dyrektor finansowy po początkowych latach pracy w firmie w obszarze kontroli finansowej i analiz. Pochodzący z Grecji Nikos posiada tytuł magistra rachunkowości i finansów uzyskany w Manchester Business School. Wraz z żoną i dwiema córkami szczęśliwie mieszkają w Warszawie.

Nikolaos Xydias is currently VP & General Manager for GlaxoSmithKline Pharma in Poland. He has been working for GSK in different positions and countries for the last 17 years. Before joining the Polish GSK organization in April 2018 he was General Manager for GSK in Bulgaria and before that Commercial Director in Greece responsible for Oncology, Vaccines, HIV and Rare Diseases. Nikolaos also held the position of Finance Director for GSK in Greece during the intense period of the financial crisis in the country (2010-2013). He also worked in GSK Serbia as Head of Finance after spending his initial years in the company in the financial controllership and analysis area. Originally from Greece, Nikos holds a Masters Degree in Accounting and Finance from Manchester Business School. He is married and has two daughters happily living in Warsaw.