Mentor

Natalia Bożek

Pani Natalia Bożek  ukończyła studia Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.  Posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych.

W latach 2014 – 2017 Pani Natalia Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe PLC oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę.

We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.

Od dnia 21 marca 2018 r. Pani Natalia Bożek sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w  Warszawie S.A.