Mentor

Monika Kordowska

Dyrektor Zrządzający Pionem Ryzyka Banku BNP Paribas

Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, posiada doświadczenie zarówno w procesach wdrażania, jak też rozwoju narzędzi i technik zarządzania ryzykiem operacyjnym, w branży bankowej oraz ubezpieczeniowej.

Silnie zorientowana na współpracę z partnerami biznesowymi, zapewniając adekwatność wdrażanych rozwiązań w zakresie ryzyka operacyjnego, jak też systemu kontroli wewnętrznej. Zaangażowana we wdrażanie zmian, wynikających z procesów transformacyjnych i integracyjnych, a także w ocenę ryzyka nowych rozwiązań i projektów.

Zarządza pionem, będącym kompozycją wieloelementową, uwzgl. ryzyko operacyjne, system kontroli wewnętrznej, przeciwdziałanie nadużyciom, kontrolę kredytową, zarządzanie zabezpieczeniami oraz ochronę danych osobowych. Potrafi pracować w ekstremalnie zmieniającym się środowisku oraz demonstruje gotowość do podejmowania nowych obszarów odpowiedzialności.