Mentor

Monika Godzinska

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor finansowa

Ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing, specjalizacji finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Od roku 2012 jest biegłym rewidentem.

Rozpoczęła pracę w GE w 2004 roku i przez 12 lat kariery zawodowej w ramach grupy GE Capital zdobyła bogate doświadczenie piastując różne stanowiska menedżerskie w ramach Pionu Finansowego, Pionu Operacji i w obszarze zarządzania portfelem projektów. W latach 2010 – 2013 była członkiem ścisłej kadry zarządzającej Banku, odpowiadając za zwiększenie produktywności biznesu oraz zarządzanie portfelem projektów. Od  2013 roku pełniała rolę Dyrektora Wykonawczego Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku.
W listopadzie 2016 objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Finansów.
Aktywnie wspiera rozwój kobiet uczestnicząc od wielu lat w różnych inicjatywach w ramach GE Women’s Network oraz jako mentorka w ramach programów Vital Voices.

She started her career as chief accountant, then moved to Alstom Power to Finance Department. She decided to join GE Money Bank 11 years ago starting in purchasing team. Over 11 years she changed roles and divisions, developing in the banking sector. She was budget controller, productivity leader responsible for leaning the business and project management office leader. Since 2013 she is financial controller (Accounting and reporting department director) of Bank BPH. On the top of her business fascinations she is eco imagination leader in Bank BPH fighting with the community of volunteers for saving our planet. She graduated from the University of Economics in Poznan, faculty of Finance and Accounting.  Chartered accountant since 2011. Lecturer of finance and accounting. Participant of various corporate leadership programs.