Mentor

Marzena Leszczyńska-Chmiel

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziale HR w wielu firmach. Od 10 lat pracuje w branży opieki zdrowotnej. Obecnie zajmuje stanowisko Starszego Dyrektora HR w Europie Środkowej i Wschodniej w GSK Consumer Healthcare. Na obecnym stanowisku odpowiada za rozwój i wdrażanie strategii HR w 30 krajach. Wcześniej pracowała w Novartis. Do Novartis dołączyła w 2007 roku, a w latach 2012-2016 pełniła funkcję Dyrektora HR dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej w centrali europejskiej w Szwajcarii. Po połączeniu z GSK była częścią globalnego zespołu ds. Integracji, w którym odpowiadała za wdrożenie globalnej struktury R&D. Przed dołączeniem do Novartis Marzena pracowała nad fuzjami firmy w EltelNetworks i spędziła ponad 10 lat w Pepsi Cola Polska.

She has over 20 years of experience in HR department in a wide range of companies. For the past 10 years she has been working in Healthcare business. Now, she is holding a position of Senior HR Director for Central and Easter Europe in GSK Consumer Healthcare. In her current role she is responsible for development and implementation of  HR strategy in 30 countries. Previously, she was working in Novartis. She joined Novartis in 2007 and between 2012-2016 she was holding a position of HR Director for CEE region in the European Headquarters in Switzerland. After Join Venture with GSK she was a part of global integration team where she was responsible of implementing the global R&D structure. Before joining Novartis, Marzena was working on company fusions in EltelNetworks and spent over 10 years in Pepsi Cola Poland.