Mentor

Martyna Kozdra – peer mentorka

Najważniejsze są dla mnie relacje międzyludzkie i umiejętność korzystania ze swoich zasobów w odpowiedni sposób – w tym obszarze chciałabym pracować też ze swoją mentee.