Mentor

Marta Guzek

Google. Wcześniej była zaangażowana we wdrażanie innowacyjnych technologii i nowych koncepcji biznesowych w bankach, firmach ubezpieczeniowych i technologicznych, pracując między innymi dla Mastercard, Orange i Exatela. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota. Jej pasją jest florystyka.

Marta Guzek holds the role of Finance Industry Head at Google. Previously she was involved in implementing innovative technologies and new business concepts in banks, insurance and technology companies, working, among others, for Mastercard, Orange and Exatela. She is a graduate of the University of Warsaw and holds Executive MBA from Warsaw School of Economics and University of Minnesota. Her passion is floristics.