Mentor

Marta Borkowska-Olszewska

Prezes Zarządu Talent Chase Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat związana z branżą usług szkoleniowych i consultingowych, założycielka i współwłaścicielka, w zarządzie i na stanowiskach kierowniczych, menedżer, mentor, doradca. Z wykształcenia ekonomistka i muzyk. Absolwentka studiów Executive MBA organizowanych przy Business Center Club (GFKM i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management). Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

Praktyk biznesu. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą oraz strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Po sprzedaży udziałów własnej firmy szkoleniowej w 2007 roku pracowała dla „Harvard Business Review Polska” (ICAN Institute) na stanowisku Dyrektora Rozwoju Biznesu, była Partnerem w firmie doradczej Allbridge Business Advisory (DOOR Group International) oraz Dyrektorem Zarządzającym w Starway Institute (Mateusz Grzesiak). Od wielu lat z sukcesem realizuje projekty doradcze i rozwojowe z zakresu diagnozy i modelowania kultur organizacyjnych, rozwoju przywództwa oraz kompetencji menedżerskich, jak i  projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego, wyższego i najwyższego szczebla menedżerskiego, dla czołowych polskich przedsiębiorców i międzynarodowych korporacji. W 2005 roku uzyskała tytuł „Kobieta Przedsiębiorcza 2005”, w 2014 roku „Kobieta Sukcesu Mazowsza 2014”.

Członkini Międzynarodowego Forum Kobiet Biznesu i Nauki przy Szkole Głównej Handlowej (Wiceprezes ds. Kontaktów Międzynarodowych w latach 2004-2006), Rotary International (w latach 2018-2020 Prezydent Klubu Rotary Warszawa-Belweder) oraz Vital Voices Chapter Poland. Organizatorka konferencji i seminariów. Pasjonatka połączenia biznesu i nauki. Od lat aktywnie promuje przedsiębiorczość kobiet, wspiera partnerstwo w biznesie, aspiracje i niezależność zawodową. Organizatorka cyklu śniadań biznesowych dla kobiet na stanowiskach zarządczych i kierowniczych. Pasjonatka muzyki klasycznej i jazzowej. Znawca win. Wolne chwile spędza przy fortepianie. Kocha teatr i podróże. Interesuje się psychologią i filozofią wschodu.