Mentor

Marcin Berger

Marcin Berger od grudnia 2017 r jest Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym z Pion Operacji i Technologii w Banku BPH S.A. wchodzącym w skład grupy GE Capital. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu BPH T FI S.A. Marcin jest związany z GE od ponad 15 lat.

Zdobywał doświadczenie w różnych sferach biznesu nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej więc wie jak zarządzać zróżnicowanymi zespołami. Wykorzystał swoje wszechstronne doświadczenie w zakresie finansów, operacji i audytu do prowadzenia dużych projektów transformacyjnych i zarządzania kryzysowego w których wymagane były doskonałe umiejętności współpracy i kreatywne nastawienie.

Doświadczony lider budujący zaangażowane zespoły, w których ludzie rozwijają się, ufają sobie i szanują w oparciu o otwartą komunikację, nieustanne informacje zwrotne i zrównoważoną kulturę opartą na wynikach. W ramach Banku BPH Marcin kieruje zespołem, dążąc do tego, aby stać się efektywną kosztowo organizacją poprzez transformację cyfrową z naciskiem na jakość obsługi klienta.

Marcin Berger is Chief Operating Officer of Bank BPH S.A., part of GE Capital group, since December 2017. Prior to this, he served as Board Member of BPH TFI S.A. Marcin has been with GE for over 15 years. He had short and longer assignments in 8 countries, so know how to build and manage diverse workforce. He used his comprehensive finance, operations and audit experience to lead major transformation and crisis management projects, where excellent people skills and creative mindset were required. Trusted leader of highly inclusive teams, where people develop, trust & respect each other based on open communication, continues feedback and a balanced performance driven culture. As part of BPH Bank, Marcin leads his team with the goal to become lean and cost efficient organization thru digital transformation with focus on the customer service quality.