Mentor

Małgorzata Żółtowska

Małgorzata Żółtowska jest odpowiedzialna za kierowanie ponad 40-osobowym Działem Wycen w Europie Środkowo-Wschodniej wliczając Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię.

Małgorzata posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynkach nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej. Obszary specjalizacji Małgorzaty obejmują doradztwo w zakresie nieruchomości, z naciskiem na wyceny i analizy portfeli nieruchomości. Od kiedy dołączyła do JLL, wykonała i koordynowała wyceny wielu typów nieruchomości w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, na Litwie i Ukrainie, na zlecenie licznych międzynarodowych i lokalnych klientów. Większość wykonanych przez nią wycen była wymagana dla celów zabezpieczenia kredytów, dla potencjalnego zakupu oraz dla potrzeb ubezpieczeniowych. Obecnie specjalizuje się w koordynowaniu wycen inwestycji portfelowych, które obejmują opracowywanie rozwiązań i rekomendacji dla inwestorów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Małgorzata rozpoczęła pracę w JLL w 1998 roku. Poprzednio pracowała przez cztery lata w dziale nieruchomości Price Waterhouse (obecnie Price Waterhouse Coopers), w tym w Moskwie (jeden rok), a następnie w Warszawie (przez trzy lata), gdzie prowadziła badania, sporządzała wyceny oraz raporty rynkowe na zlecenie licznych klientów międzynarodowych. Obecnie kieruje ona ponad 40-osobowym zespołem wykwalifikowanych rzeczoznawców, który świadczy wiodące usługi wyceny na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.