Mentor

Partner zarządzający Departamentem Postępowań Spornych oraz Zespołem Instytucji i Usług Finansowych, CMS Cameron McKenna

Małgorzata Surdek jest adwokatem i partnerem w warszawskim biurze CMS Cameron McKenna, w którym kieruje Departamentem Postępowań Spornych oraz Zespołem Instytucji i Usług Finansowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi, szczególnie w sprawach zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia oraz sporów z regulatorami rynków, m.in. usług finansowych, farmaceutycznego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Reprezentuje zakład ubezpieczeń w jednym z pierwszych w Polsce postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Doradza także inwestorom zagranicznym w sporach arbitrażowych na gruncie umów o wzajemnej ochronie inwestycji.

Mecenas  Surdek posiada także bogate doświadczenie w sektorze usług finansowych. Doradzała wielu międzynarodowym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleń w związku z rozpoczęciem działalności w Polsce, m.in. zakładom ubezpieczeniowym, funduszom emerytalnym i inwestycyjnym, a także przy fuzjach i przejęciach, outsourcingu, bancassurance i wprowadzaniu nowych produktów finansowych na rynek.

Mecenas Surdek współpracuje z CMS Cameron McKenna od 1996 roku.

Mecenas Surdek jest absolwentką prawa i politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w King’s College w Londynie.

Włada biegle językami: angielskim i francuskim.