Mentor

Małgorzata Skonieczna

Public Policy / Government Affairs & Communications Director, Central Europe

Małgorzata Skonieczna dołączyła do zespołu PepsiCo w 1993 roku w Polsce i od tego czasu zajmowała różne stanowiska w działach marketingu, komunikacji i relacji zewnętrznych. Przed objęciem stanowiska dyrektora ds. komunikacji zewnętrznej  w jednostce biznesowej na Europę, pracowała kolejno jako Dyrektor ds. relacji zewnętrznych na Europę Wschodnią, gdzie była odpowiedzialna za terytorium Rosji, Ukrainy i Polski; wcześniej jako Dyrektor ds. komunikacji na Europę Środkową oraz jako Dyrektor ds. marketingu na Europę Środkową.

 

Od marca 2005 roku jest Prezesem Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności. Od 2006 do 2009 roku pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów w UE (CIAA).