Mentor

Magdalena Piotrowska

Ukończyłam Filologię Polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 12 lat pracowałam jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca w szkole ponadgimnazjalnej.

Oprócz zadań nauczyciela i wychowawcy realizowałam swoje pasje związane z teatrem. Przygotowywałam we współpracy z innymi nauczycielami i uczniami Festiwal Sztuk Różnych oraz prowadziłam amatorską grupę teatralną. Od 2017 roku zarządzam warszawskim ośrodkiem Fundacji Uniwersytet Dzieci. Czuwam nad jakością merytoryczną, metodyczną i organizacyjną sobotnich zajęć dla naszych 4000 studentów oraz dbam o potrzeby koordynatorów zatrudnionych w oddziale, a także współpracę z innymi działami FUD i naszymi Partnerami.

Od zawsze związana z edukacją wciąż uwielbiam się uczyć, poznawać nowych ludzi, słuchać ich i dzielić się tym, co we mnie najcenniejsze – wrażliwością na drugiego człowieka, umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów, otwartością i poczuciem humoru.