Mentor

Executive Director

Odpowiedzialna za obszar zasobów ludzkich, w tym dział rozwoju, kariery i zarządzania zmianami, dział wynagrodzeń i świadczeń oraz raportowania, dział płac i administracji, dział zgodności z przepisami i ryzykami HR, zespół zarządzania zmianami i transformacji cyfrowej. Dyrektor RBS Bank Polska (wcześniej ABN AMRO Bank Polska), następnie jako regionalny dyrektor HR w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce, a od 2008 r. była członkiem zarządu odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami ludzkimi. Od października 2011 r. pracuje w Banku BGŻ jako wiceprezes zarządu o dpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi. Magdalena Legęć pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna.

Responsible for Human Resources Area, including Development, Career and Change Management Line, Compensation & Benefits and Reporting Department, Payroll & Administration Department, Industrial Relations Compliance & HR Risks Department, Change Management & Digital Transformation Team. In the years 1997 to 2010 she was a country and regional HR director for RBS Bank Polska (formerly ABN AMRO Bank Poland), next as regional HR director for CEE and Africa and since 2008 was a member of the Management Board responsible for Human Resources Management division. Since October 2011 she was working for Bank BGŻ as a vice president of the Management Board, responsible for human resources management. Besides, Magdalena Legęć holds the position of the member of the Supervisory Board of BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna.