Mentor

Katarzyna Wojciechowska

Supply Chain Director Central Europe

Katarzyna Wojciechowska uzyskała tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Dołączyła do P&G w 1994 r. jako kierownik działu HR w zakładzie. Następnie zmieniła obszar na produkcję i odtąd kontynuowała pracę w branży. Pracowała w centrali w Genewie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w regionie EMEA i zarządzała operacjami produkcyjnymi w Meksyku. Była odpowiedzialna za uruchomienie i kierowanie zakładem utworzonym w Polsce od podstaw. Obecnie prowadzi 9 rynków Europy Środkowej w zakresie logistyki i obsługi klienta. Jest zaangażowanym liderem, który rozwija i powiększa organizacje. Prowadzi inicjatywy i szkolenia promujące różnorodność i włączenie społeczne. Uważa, że przywództwo jest sztuką i jako lider należy stale się rozwijać i dostosowywać do zmian gospodarczych i pokoleniowych. Prywatnie lubi sztukę współczesną i sport

 

Katarzyna Wojciechowska has Masters Degree in Economics from the University of Gdansk.  She joined P&G in 1994 as plant HR Leader from which she moved to manufacturing and continued in line business roles ever since. She worked in HQ in Geneva in Supply Chain Management for EMEA region and managed production operations in Mexico. She was in charge of starting up and leading as Plant Manager a green field plant in Poland. Currently leads 9 Central Europe markets Logistics and Customer Service Operations. She is a passionate leader who develops and grows organizations. She leads initiatives and trainings promoting Diversity and Inclusion. She believes Leadership is an art and as a leader one needs to develop and adapt to economic and generational changes constantly. Privately she enjoys Contemporary Art and Sports.