Mentor

Parfums Christian Dior (LVMH)

Katarzyna Milanovic jest obecnie odpowiedzialna za 18 krajów Europy Wschodniej oraz Izrael i Islandię w Christian Dior Parfums.

Wcześniej przez 4 lata zajmowała stanowisko Dyrektora generalnego w NIVEA Polska, lidera rynku kosmetyków na rynku masowym. Doświadczony marketer, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym. Przez 4 lata prowadziła na całym świecie 3 kategorie produktów w centrali Beiersdorf w Hamburgu. Odpowiadała za strategię produktu, rozwój i komunikację. Przewodnicząca jury Effie w 2014 r. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale sprzedaży, zajmując różne stanowiska od zarządzania kluczowymi klientami, zarządzania kluczowymi międzynarodowymi klientami (rola globalna) i zostając dyrektorem sprzedaży w wieku 29 lat.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Kosmetyków. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet w Rennes. Otrzymała stypendium Erasmus na University of Bradford w Wielkiej Brytanii.

Mówi płynnie: po angielsku, niemiecku i francusku. Prywatnie matka 2 synów.

Katarzyna Milanovic is currently responsible for 18 countries of Eastern Europe plus Israel and Iceland at Christian Dior Parfums. Before for 4 years she held the position of General Manager at NIVEA Polska, market leader for mass market cosmetics. Experienced marketer, both on the local and international market. For 4 years she lead globally 3 categories of products at headquarter of Beiersdorf in Hamburg. She was responsible for product strategy, development and communication. Head of Effie Jury in 2014. She started her career at Sales holding various positions from Key Account Management, International Key Account Management (global role) and becoming Sales Director at the age of 29. She is a member of Supervisory Board at Polish Cosmetics Association. She graduated University of Economics in Poznan and University in Rennes. Participant of Erasmus grant at University of Bradford in UK. Speaks fluently: English, German and French. Privately mother of 2 sons.