Mentor

Katarzyna Majewska

Od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie była współzałożycielką Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna m.in. za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami w podmiotach Citi w Polsce. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Polska była pierwszym krajem w strukturze Citi, w którym wdrożyła nowoczesną strategię zarządzania dostawcami, zapewniającą ścisłą kontrolę skuteczności współpracy z nimi. Od 2008 r. związana z Grupą PZU, gdzie była odpowiedzialna za usługi ogólne, nieruchomości, zaopatrzenie, które z powodzeniem zrestrukturyzowała. Ma bogate doświadczenie w budowaniu strategii zakupowych, a także w optymalizacji kosztów i zarządzaniu zmianami. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła program Master of Business Administration zatwierdzony przez RSM Erasmus University oraz Harvard Business School’s General Management Program.

From 1999 she worked at Bank Handlowy w Warszawie S.A., where she co-founded Handlobank, and after the merger with Citibank (Polska) S.A. she was responsible for, among others, procurement processes and real estate management at Citi entities in Poland. She participated in many international sourcing projects. Poland was the first country in Citi’s structure where she implemented a modern vendor management strategy ensuring strict control of the effectiveness of vendors. From 2008 she was associated with the PZU Group, where she was responsible for General Services, Real Estate, Procurement which she successfully restructured. She has a wealth of experience with building procurement strategies as well as cost optimization and change management. Graduated from the Warsaw School of Economics. She completed the Master of Business Administration program validated by RSM Erasmus University and the Harvard Business School’s General Management Program.