Mentor

Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Badaczka praw człowieka, mówczyni, działaczka, autorka artykułów i książek. Doktor antropologii kulturowej / wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie praw człowieka (Holokaust / społeczność romska / prawa człowieka w kontekście nowych technologii / prawa kobiet / wykluczenie społeczne / antydyskryminacja).

Zawodowo jest również związana z Digital University. Pracuje tam przy projekcie Uniwersytet Sukcesu, który wspiera młode kobiety, którym w życiu jest trudniej, dostarczając im wiedzy i kompetencji technologicznych.

Stypendystka Columbia University  w Nowym Jorku, Leadership Academy for Poland. Stypendystka programu stypendialnego Fulbright, Tom Lantos Institute, Komisji Europejskiej oraz Departamentu Stanu USA.

Wykładała gościnnie na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie  m.in: Columbia University, Chicago University, Rutgers University, Denision University, Stockton University, The City University of New York, Roma Tre University, University of Helsinki.

Współpracowała z Fundacją ePaństwo przy organizacji Personal Democracy w Europejskim Centrum Solidarności, międzynarodowej konferencji poruszającej tematy związane z partycypacją obywatelską i wykorzystaniem technologii dla dobra wspólnego oraz z World Climate LTD (COP 24 – Katowice, platforma Horizon 18 – Boston, Energy Action Forum – NYC, COP 25 – Madryt).

Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek.

Współzałożycielka i prezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacyjnych i badawczych.