Mentor

Joanna Talewicz-Kwiatkowska

dr Joanna – doktor nauk humanistycznych w zakresie Antropologii Kulturowej. Edukatorka, wykładowczyni, autorka. Specjalizuję się w tematach: prawa człowieka, Diversity, Equity&Inclusion, zrównoważony rozwój (CSR i ESG), komunikacja, budowanie relacji i PR. Od lat prowadzę działania edukacyjne (warsztaty, wykłady, konsultacje) dla różnych organizacji/instytucji. Moją pasją jest inspirowanie poprzez przekazywanie wiedzy oraz  umiejętności dających poczucie większych możliwości w działaniach biznesowych i interpersonalnych. Wierzę, że wykorzystanie potencjału związanego z różnorodnością i wrażliwością społeczną czyni nasz świat lepszym.

Jestem absolwentką programu Diversity, Equity and Inclusion w Judge Business School na University of Cambridge (do 19 maja 2022), stypendystką programu Fulbright, Columbia University, Komisji Europejskiej oraz absolwentką Leadership Academy for Poland i programu Departamentu Stanu USA International Leadership Visitor Program-Women Leadership.

Członkini polskiej delegacji International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Miałam i mam przyjemność współpracować z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą mi.n.: Digital University, Watchout Production (konsultacja w zakresie Diversity, Equity &Inclusion), Med24 (konsultacja w zakresie Diversity, Equity &Inclusion), Word Climate LTD (COP 24- Katowice, Horizon 18’s platform- Boston, Energy Action Forum- NYC, COP 25- Madryt); Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau (doradztwo w zakresie programów edukacyjnych); Fundacja ePaństwo (tematy związanych z partycypacją obywatelską, wykorzystaniem technologii dla dobra wspólnego, jak również pobudzaniem dialogu między poszczególnymi sektorami życia społecznego w celu polepszenia sytuacji oraz aktywizacji obywateli i obywatelek; Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (wykłady akademickie).

Wykładałam gościnnie na Uniwersytetach w kraju i poza Polską m.in.: Columbia University, Chicago Univeristy, University of Illinois, Rutgers University, The City University of New York , Central European University (CEU), Roma Tre University, University of Helsinki, Państwowa Akademia Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Inicjowałam i koordynowałam krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Jestem autorką publikacji, artykułów naukowych i popularno-naukowych. Publikowałam m.in. na łamach Newsweeka i Gazety Wyborczej.

Jestem założycielką i prezeską Fundacji w Stronę Dialogu.