Mentor

Joanna Gostik-Mewald

W swojej karierze HR pracowała w sektorach bankowym, nieruchomości, FMCG i farmaceutycznym. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu zmianami biznesowymi i kulturowymi zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Jest także doświadczonym menedżerem ds. Kadr i zmian we wspólnych przedsięwzięciach, start-upach, fuzjach i przejęciach, transformacjach biznesowych i integracji po fuzji. Obecnie w Dziale Onkologii Novartis kieruje programem Ludzie i Organizacja, a jednocześnie jest właścicielem programów rozwojowych w klastrze w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Rosji i WNP. Jej pasją są ludzie i to, co zwiększa ich zaangażowanie, innowacyjność oraz bezpieczeństwo psychiczne i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Prywatnie jest osobą o wielkim sercu i szacunku dla ludzi i ich indywidualizmu. Praktykująca jogę i uważność, szczęśliwa matka dwóch chłopców, lubi podróżować z rodziną i organizować przyjęcia dla przyjaciół, walczy o czas i przestrzeń na książki i teatr.

In her HR career Joanna has worked in banking, real estate and FMCG and pharmaceuticals sectors. She specializes in complex business and cultural change management at both country or region level. She is also experienced HR and change manager in joint ventures, start-ups, mergers & acquisitions, business transformation and post-merger integration. Right now in Novartis Oncology Division leads People and Organization agenda and in the same time owns developmental programmes across Central and Eastern European cluster, including Russia and CIS. Her passion are people and what boosts their engagement, innovation and psychological safety and well-being in workplace. Privately, she is a person with a big heart and respect for people and their individualism. Yoga and mindfulness practitioner, happy mother of two boys, enjoys traveling with her family and organizing parties for her friends, keeps fighting to secure time and space for books and theatre.