Mentor

Jarosław Szymczuk

Jarosław Szymczuk wnosi ponad 30-letnie doświadczenie w branży IT w całej Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i Afryce. Dołączył do IBM Polska w 1991 roku i od tego czasu pełnił szereg funkcji kierowniczych i przywódczych w całej firmie. Przede wszystkim w latach 2006–2013 był odpowiedzialny za strategiczne projekty outsourcingowe dla klientów z sektora finansowego i przemysłowego. W 2014 r. został mianowany dyrektorem IBM Global Technology Services. W tym czasie był także członkiem zarządu IBM Poland Business Services. W 2017 r. został dyrektorem generalnym IBM Polska oraz na kraje bałtyckie. Od tego czasu z powodzeniem buduje wiodącą pozycję IBM Polska wśród 28 krajów w organizacji regionalnej IBM. Jest prelegentem, panelistą i autorem publikacji branżowych. Aktywnie działa na rzecz edukacji i rozwoju rynku w dynamicznie rozwijających się obszarach Cloud, AI, Blockchain i Quantum.

Mr. Jaroslaw Szymczuk brings more than 30 years of experience in the IT sector across Poland, Central and Eastern Europe and Middle East and Africa. He joined IBM Poland in 1991 and has since then held a number of executive and leadership roles throughout the company. Primarily, from 2006 through to 2013 Mr. Szymczuk was responsible for strategic outsourcing projects for clients from the financial and industrial sector. In 2014 he was appointed director of IBM Global Technology Services. During this time he was also a Board Member of IBM Poland Business Services. In 2017 he became the Country General Manager of IBM Poland and Baltics. Since then, he continues to successfully build IBM Poland’s leading position among 28 countries within IBM regional organization. Mr. Szymczuk is a speaker, panelist and author of tech industry publications. He actively acts to educate and develop the market in the dynamically growing areas of Cloud, AI, Blockchain and Quantum.