Mentor

Jacek Dudkiewicz

CEO, Rhenus Data Office Polska

Tuz po studiach MBA w Niemczech rozpoczął pracę w Warszawie kierując działem rozwoju biznesu w międzynarodowym koncernie REMODNIS (branża usług dla ludności). Mając za sobą udane wdrożenie wielu nowych usług zaangażował się w stworzenie od podstaw spółki świadczącej usługi związane z zarządzaniem dokumentami i informacją – Rhenus Data Office Polska, będącej dzisiaj niekwestionowanym liderem w wielu segmentach. Zarządzanie tą zatrudniającą ponad 200 pracowników firmą dzielił przez ostatnie 3 lata z byciem odpowiedzialnym za rozwój międzynarodowy . Obecnie prowadzi projekty w Rosji i w Indiach. Dokonująca się cyfrowa transformacja gospodarki jest wyzwaniem, któremu stara się sprostać biorąc udział w wielu projektach, których celem jest tworzenie usług bazujących na przetwarzaniu informacji. W swojej pracy skupia się aby z połączenia umiejętności pracowników, aplikacji wspierających automatyzację wykonywanych czynności z dokumentami oraz doskonałej organizacji pracy stworzyć nową wartość. Zadaniem, któremu poświęca wiele uwagi jest ciągły rozwój grupy 7 liderów, reprezentujących najwyższy management w spółce. Osobiście odpowiada relacje z wieloma kluczowymi klientami i buduje kulturę organizacyjną w spółce. Obszarami, w których czuje się pewnie są: przywództwo, zarządzanie strategiczne, zarządzanie talentami, negocjacje, fuzje i przejęcia oraz innowacje.

Tytuł Executive Master of Business Administration zdobyty w ESCP Europe w Berlinie. Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania europejskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Studia Magisterskie na SGGW w Warszawie.