Mentor

Grzegorz Jurczyk

Grzegorz Jurczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Handel Zagraniczny. W latach 1994 -1997 pracował jako konsultant w firmie doradczej Bain & Company, w latach 1998-2002 w Fiat Bank Polska S.A., początkowo jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu, później od 2000 r. jako Członek Zarządu. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu Santander Consumer Banku. W latach 2006-2007 Dyrektor ds. Sprzedaży Produktów Samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w General Electric International. Od 2007 do 2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Pionu Sprzedaży GE Money Banku, a po połączeniu z Bankiem BPH – Dyrektora Zarządzającego Obszaru Dystrybucji Pośredniej, a następnie Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Marketingu i Zarządzania Produktami oraz Pion Sprzedaży. Od stycznia 2013 r. odpowiadał za Pion Bankowości Korporacyjnej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W listopadzie 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Banku BPH. Od lutego 2018 roku zajmuje stanowisko CEO w firmie ubezpieczeniowej BNP Paribas Cardif w Polsce.

Grzegorz Jurczyk was a consultant at Bain & Company, in 1998-2002 he worked at Fiat Bank Poland S.A., initially as Director of Sales and Marketing Department, and since 2000 as member of the Management Board. In 2003-2006, he was member of the Management Board and Executive Vice President at Santander Consumer Bank. In 2006-2007, he held the position of Sales Director for Automobile Products in Central and Eastern Europe at General Electric International. From 2007 till 2009, he was Deputy President of the Management Board at GE Money Bank, and following the merger with Bank BPH he was a Deputy President of the Management Board responsible for the Marketing and Product Management Division as well as Sales Division and since 2013 for Commercial Banking Division. In 2016 he became CEO of BPH Bank following the spin-off transaction. Since February 2018 he is CEO of BNP Paribas Cardif in Poland – an insurance company.