Mentor

Dyrektor d/s operacyjnych i personalnych

Jako dyrektor ds. operacyjnych i personalnych Grażyna wspiera zarząd Grupy Pracuj w obszarze strategicznych decyzji biznesowych, rozwoju organizacyjnego i strategii HR dla całej grupy kapitałowej. Przez ponad dwadzieścia lat zajmowała strategiczne pozycje w obszarach HR, sprzedaży i rozwoju biznesu w dużych międzynarodowych firmach, takich jak Unilever, ICI / AkzoNobel, Grupa Żywiec / Heineken. Wspierała także różne organizacje w obszarach strategii biznesowej, zarządzania zmianami, fuzji i przejęć, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Grażyna była również trenerem i mentorem dla członków zarządu. Grażyna jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej i Michigan Technological University. Ukończyła także podyplomowe i menedżerskie szkolenia na Politechnice Warszawskiej, Harvard Business School i INSEAD.

As the Chief Operations & People Officer Grażyna supports the Management Board of Grupa Pracuj in the area of strategic business decisions, organizational development and HR strategy for the entire capital group. For over twenty years, she held strategic positions in the areas of HR, sales and business development in large international companies, such as Unilever, ICI / AkzoNobel, Grupa Żywiec/ Heineken. She also supported various organizations in the areas of business strategy, change management, mergers and acquisitions, strategic human resources management as well as internal and external communication. Grażyna was also a coach and a mentor for the management board members. Grażyna graduated from Wrocław University of Technology and Michigan Technological University. She also completed postgraduate and managerial trainings at Warsaw University of Technology, Harvard Business School and INSEAD.