Mentor

Grażyna Dadej

Dyrektor Działu Technicznego IBM Cloud Platform na Europę Środkowo-Wschodnią

Grażyna ma ponad 23-letnie doświadczenie w branży IT. Z firmą IBM związana jest od 2005 roku. W tym czasie zajmowała szereg kierowniczych stanowisk w działach IT w obszarach wsparcia sprzedaży oprogramowania, jak również wdrażania rozwiązań informatycznych.
Obecnie kieruje zespołem technicznym IBM Cloud Platform na Europę Środkowo-Wschodnią. Pozycja ta wiąże się nie tylko z zarządzaniem kompetencjami i zadaniami specjalistów IT, ale także z wspieraniem klientów IBM w budowaniu strategii w obszarze transformacji cyfrowej i adoptowaniu technologii chmurowych.

Zawsze otwarta na nowe trendy podejmowała się budowania w firmie kompetencji w zakresie zaawansowanej analityki, rozwiązań mobilnych, sztucznej inteligencji, czy przetwarzania w chmurze – ponieważ wierzy, że najważniejszą rzeczą w pracy jest pasja i poszukiwanie nowych wyzwań. Jako lider techniczny mocno stawia na aktywną wymianę doświadczeń w ramach społeczności technicznej oraz pracę zespołową, które są niezbędne do odnoszenia sukcesów w szybko zmieniającym się, trudnym otoczeniu biznesowym i technologicznym.

Grażyna jest członkiem IBM Academy of Technology, the Society of Women Engineers i jednym z liderów programu IBM Woman in Technology w Polsce.

Jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMSC) w Lublinie, a także podyplomowego studium bankowości w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Mieszka w Warszawie z mężem i dwójką dzieci.