Mentor

Grażyna Dadej

Dyrektor Działu Microsoft Customer Success Account Management.

Grażyna ma blisko 30-letnie doświadczenie w branży IT. Z firmą Microsoft związana jest od 2021 roku. Kieruje zespołem, którego głównym celem jest wspieranie klientów w efektywnym wdrażaniu i utrzymaniu technologii Microsoft, tak aby maksymalizować korzyści z rozwiązań w obszarze nowoczesnego miejsca pracy, chmury obliczeniowej czy aplikacji biznesowych.

Poprzednio przez blisko 18 lat pracowała w firmie IBM, w której zajmowała szereg kierowniczych stanowisk w działach IT w obszarach wsparcia sprzedaży oprogramowania, jak również wdrażania rozwiązań informatycznych.
Na przestrzeni kilku lat kierowała zespołem technicznym IBM Cloud Platform na Europę Środkowo-Wschodnią. Jej pozycje wiązały się z zarządzaniem kompetencjami i zadaniami specjalistów IT, wspieraniem klientów IBM w budowaniu strategii w obszarze transformacji cyfrowej i adoptowaniu technologii chmurowych.

Zawsze otwarta na nowe trendy, zmiany i różnorodne technologie, wierzy, że najważniejszą rzeczą w pracy jest pasja i poszukiwanie nowych wyzwań. Jako lider mocno stawia na aktywną wymianę doświadczeń w ramach różnych społecznościach oraz pracę zespołową, które są niezbędne do odnoszenia sukcesów w szybko zmieniającym się, trudnym otoczeniu biznesowym i technologicznym.

Jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMSC) w Lublinie, a także podyplomowego studium bankowości w Szkole Głównej Handlowej (SGH).

Mieszka w Warszawie z mężem i dwójką dzieci.