Mentor

Ewa Dąbrowska pracuje w branży ubezpieczeniowej od ponad 20 lat, zarządzając sprzedażą, marketingiem i produktem. Ewa wypracowała korzystne relacje dla wiodących klientów.

Ewa była odpowiedzialna za strategiczne partnerstwa i relację z rynkiem środkowo-wschodnim, dlatego ma głębokie zrozumienie różnic kulturowych i oczekiwań lokalnych rynków.

Ewa była mistrzynią w otwieraniu nowych kanałów dystrybucji i pionierką sprzedaży na odległość, w tym telemarketingu i kanału digital dla ubezpieczeń na życie.