Mentor

Dorota Minta

Psycholog, psychoterapeuta

Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, doświadczającym obniżonego nastroju, niezadowolenia z jakości własnego życia, odczuwającymi brak satysfakcji z własnego życia i niską samoocenę. Pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w życiu w obliczu kryzysu związanego np. z przewlekłą chorobą, utratą pracy, rozpadem związku, żałobą. Jest współautorką multidyscyplinarnego programu edukacyjnego dla pracowników opieki zdrowotnej „Dobre relacje z pacjentem” w ramach którego prowadzi szkolenia dla lekarzy i innych specjalistów opieki zdrowotnej, aby potrafili lepiej komunikować się z pacjentami.  Jest prezeską Fundacji StomaLife, wspierającej pacjentów ze stomią. Ekspertka Think Tank, członkini Rady Programowej Magazynu „Coaching”. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną i mediami, służąc ekspercką wiedzą i doświadczeniem terapeutycznym. Jako ekspert opiniuje i komentuje wyniki wielu raportów opisujących naszą rzeczywistość psychospołeczną.