Mentor

Dominika Świerczyńska

Dominika Świerczyńska jest dyrektorem finansowym i członkiem zarządu Microsoft w Polsce. Wcześniej była regionalnym dyrektorem finansowym w podregionie CEEI ds. działalności grupy przedsiębiorstw w Hewlett Packard Enterprise. Pełniła różne funkcje w Hewlett Packard, w tym Centrum Doskonałości Leadership of Finance Shared Service, zarządzanie finansami i operacjami jednostki biznesowej usług w Europie Zachodniej. Przed dołączeniem do HPE pracowała w kontroli wewnętrznej UPC Polska oraz jako kierownik audytu w audycie zewnętrznym (obecnie część KPMG). Jest Certyfikowanym Biegłym Księgowym w Polsce, ukończyła również certyfikaty ACCA i audyt wewnętrzny. Jest członkiem rady programowej klubu CFO Harvard Business Review. Jest mamą dwóch synów. Lubi sporty na świeżym powietrzu, podróżuje.

Dominika Świerczyńska is currently the CFO and Board Member of Microsoft in Poland and a Board member. Prior to this she was the Regional Finance Director of CEEI subregion for Enterprise Group business in Hewlett Packard Enterprise. She held variety of roles within Hewlett Packard, including Leadership of Finance Shared Service Center of Excellence, finance and operations management of services business unit in Western Europe, Before joining HPE, she worked in UPC Polska internal controls and as an Audit manager in external audit firm (currently part of KPMG). She is a Certified Chartered Accountant in Poland, she has also completed ACCA and Internal audit certifications. She is part of the program council of Harvard Business Review CFO club. She is a mum of two sons. She enjoys outdoor sports, travelling.