Mentor

David Mouillé

David Mouillé jest wiceprezesem zarządu Banku Handlowego, odpowiedzialnym za bank konsumencki w Polsce od lipca 2015 r. Od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. był odpowiedzialny za transformację biznesu w Citi Asia Pacific Consumer Bank w Hongkongu. Wcześniej, począwszy od 2011 r., był szefem bankowości detalicznej w Citi Australia Consumer Bank, gdzie odpowiadał za zarządzanie majątkiem, depozyty i dystrybucję oddziałów. W latach 2008-2010 David pracował jako dyrektor finansowy w Citi Australia i Nowa Zelandia. W latach 2005-2008 kierował zespołem ds. Fuzji i przejęć korporacyjnych w Citi na obszarze Azji i Pacyfiku. Wcześniej przez 2 lata był wiceprezesem w zespole ds. Fuzji i przejęć korporacyjnych, odpowiedzialny za realizację transakcji dla banku konsumenckiego. David podjął pierwszą pracę w sektorze bankowym we wrześniu 1999 r. w Merrill Lynch w regionie Azji i Pacyfiku.

David Mouillé has been a Vice President of the Management Board at Bank Handlowy, in charge of the Consumer Bank  in Poland since July 2015.From January 2014 until June 2015 he was in charge of business transformation at Citi Asia Pacific Consumer Bank in Hong Kong. Previously, starting from 2011, he was Head of Retail Banking at Citi Australia Consumer Bank, where he was responsible for wealth management, deposits and branch distribution. From 2008 to 2010, David worked as Chief Financial Officer for Citi Australia and New Zealand. In the years 2005-2008, he headed the Corporate M&A team for Citi in the Asia Pacific. Prior to that he was a Vice-President in the Corporate M&A team for 2 years, in charge of deal execution for the Consumer Bank. David took up his first job in the banking sector in September 1999, as an Investment Banking Associate  for Merrill Lynch in the Asia Pacific region.