Mentor

Podsekretarz stanu ds. globalnej polityki ekonomicznej, promocji i kultury MSZ

Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku, wiążąc się na wiele lat z nowotworzonym rynkiem kapitałowym.

Początkowo zatrudniona w Biurze Inspekcji Komisji Papierów Wartościowych, następnie zajmowała stanowisko Dyrektora Sekretariatu Komisji, pełniąc też funkcję Rzecznika Prasowego Komisji.

Do zakresu jej obowiązków należała m.in. współpraca na forum Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie przewodniczyła Grupie Roboczej ds. Nadzoru i Wymiany Informacji.

Brała udział w negocjacjach o przystąpienie Polski do OECD i UE.

Jako konsultant Banku Światowego uczestniczyła w programach na rzecz rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy (1996) i Rosji (1997).

W roku 1999, w trakcie przeprowadzania reformy emerytalnej, brała udział we wprowadzaniu na rynek nowo utworzonego towarzystwa emerytalnego Pekao/Alliance PTE SA.

W latach 2000–2001 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej SA. Następnie, do roku 2005 zasiadała we władzach Prokom Software SA (początkowo w radzie nadzorczej, od 2002 w zarządzie).

W latach 2005–2007 pełniła funkcję członka zarządu Intrum Justitia TFI (zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, jednym z pierwszych tego rodzaju na polskim rynku).

W latach 2007 – 2011 zasiadała we władzach podmiotów notowanych na giełdzie, w tym m.in. jako wiceprezes zarządu MCI Management SA.

Przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), zasiadała także we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Zadania tych organizacji reprezentujących interesy środowiska podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek giełdowych polegają na dbałości o poziom regulacji, inicjowaniu rozwiązań prawnych dotyczących rynku kapitałowego jak też wysokich standardów obowiązujących wśród uczestników rynku regulowanego.

1 maja 2011 r. objęła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; jest odpowiedzialna za promocję Polski oraz wspieranie polskich podmiotów gospodarczych na rynkach zagranicznych.

Jest absolwentką Wydziału Finanse i Statystyka SGPiS (obecnie SGH), a także Calgary University (tytuł MBA) oraz INSEAD (tytuł MBA).

Odbyła szereg szkoleń i staży, m.in. w Wielkiej Brytanii (Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, Faculty of Business, Finance and Management), USA (New York Institute of Finance), Francji (Commission des Operations de Bourse – staż w departamencie nadzoru Francuskiej Komisji Papierów Wartościowych), Kanadzie (Wood Gundy Brokerage House, Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto).

W latach 1994–1999 zasiadała w Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. Prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Mężatka, ma syna Michała.