Mentor

Barbara Nowakowska

Dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zarządza PSIK od 11 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej.

Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku,  zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Doświadczenie w branży private equity zdobyła w Enterprise Investors. Na początku transformacji pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.

Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).