Mentor

Barbara Łopuchow – peer mentorka

Studiuje prawo, działa społecznie i angażuje się w politykę.