Mentor

Anna Rul-lan Bóbr

Dyrektor Biura Realizacji Inicjatyw Rozwojowych, Santander Bank Polska

Learning and Developement Implementation Director with over 20 years of professional experience dedicated to process and people management. Her carrier covers positions in a wide range of business sectors, from retail             ( Zara, Tatuum) to SCC/BPO (ABN AMRO BANK, RBS) with strong multicultural backgrounds. Passionate about people and supporting development with particular focus on learning by experiencing. Graduate in Law studies, ICA  ( International Compliance Association) and L&D management certification. Privately mother of Julia, loves arts, culinary and travelling. Spanish by birth, Polish by choice.

Dyrektor realizacji inicjatyw rozwojowych z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania procesami oraz zasobami ludzkimi. Jej kariera obejmuje stanowiska w szerokiej gamie sektorów biznesu, od handlu detalicznego (Zara, Tatuum) do SCC/BPO (ABN AMRO BANK, RBS) w silnie wielokulturowym środowisku. Pasjonatka ludzi i wspieranie rozwoju ze szczególnym naciskiem na uczenie się przez doświadczanie. Absolwentka studiów Prawniczych, ICA (International Compliance Association) i certyfikowany menedżer L&D.

Prywatnie matka Julii, kocha sztukę, w tym kulinarną i podróże. Hiszpanka z urodzenia, Polka z wyboru.