Mentor

Anna Raciborska

Profesor nadzwyczajna dr habilitowana nauk meddycznych

Anna Raciborska, jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownikiem Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Prof. Anna Raciborska od 2003 r. związana jest z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, od lipca 2017 r. jest kierownikiem Kliniki oraz członkiem Rady Naukowej IMiD. Jednym z podstawowych celów jej pracy zawodowej jest poprawa wyników leczenia pierwotnych guzów kości.

Poprzez członkostwo w międzynarodowych organizacjach Anna Raciborska stara się przenosić doświadczenia z innych krajów na grunt polski. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w Polsce oraz za granicą, na bieżąco stara się wprowadzać nowe schematy leczenia, a także leczenie celowane u swoich pacjentów.

Anna Raciborska jest autorką wielu prac naukowych i „doniesień zjazdowych” z dziedziny onkologii dziecięcej, recenzuje do takich czasopism jak: Pediatric Blood & Cancer, Cancer Management and Research, Expert Review of Anticancer Therapy, Acta Oncologica, czy Journal of Paediatrics and Neonatal Disorders.