Mentor

Anna Pyrek

Przywódca, mentor, coach

Przywództwo i zarządzanie to jej pasja. Od 15 lat prowadzi programy wspierające  zespoły zarządzające polskich i międzynarodowych organizacji oraz programy Executive coachingu dla najwyższej kadry zarządzającej. W prowadzonych przez siebie projektach wykorzystuje różne formy pracy (diagnostyka indywidualna, zespołowa, warsztaty oparte na konkretnych modelach przywództwa, strategiczne gry biznesowe) i sięga po te, które najlepiej odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom jej Klientów.

Wyróżnia ją silna osobowość połączona z bardzo dużą dojrzałością coachingową. Jest twarda i wymagająca wobec swoich Klientów, a jednocześnie darzy ich najwyższym zaufaniem, które pozwala im osiągać imponujące rezultaty.

Od 2011 rozwija praktykę mentoringową poprzez przygotowanie i wdrażanie  kompleksowych programów mentoringowych w środowisku biznesowym. Wspiera liderów organizacji w doskonaleniu swoich kompetencji rozwijania innych oraz przygotowuje ich do roli mentorów wewnątrz jak i na zewnątrz swoich organizacji.  Jest ekspertem merytorycznym w otwartym programie mentoringowym Technologia w spódnicy oraz w Vital Voices.

Prowadzi coaching w języku polskim i angielskim.