Mentor

Anna Mikołajczyk-Niewiedział

Anna Mikołajczyk-Niewiedział, śpiewaczka operowa – sopran.

Jej repertuar obejmuje dzieła muzyczne od średniowiecza do współczesności. Współpracuje z zespołami i orkiestrami instrumentów historycznych w kraju i za granicą. Jest odtwórczynią wielu pierwszoplanowych ról operowych w Operze Bałtyckiej, Warszawskiej Operze Kameralnej, Operze Wrocławskiej czy Narodowej Operze Słowackiej. Prawykonania swoich kompozycji powierzają jej między innymi tacy kompozytorzy jak: Zygmunt Krauze, Paweł Łukaszewski, Stanisław Moryto, Elżbieta Sikora. Dyskografia artystki obejmuje ponad 50 pozycji, z czego aż 12 albumów zostało wyróżnionych nagrodą FRYDERYK, a 2 francuską nagrodą Orphée du Prestige Lyrique de l’Europe de l’Academie du Disque Lyrique. Jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.