Mentor

Andrzej Pacek, dyr. Pionu ds. Rozwiazań, Wsparcia i Zarządzania Zmianą

Andrzej jest czlonkiem Zarządu GHE (Global Hub Europe, RBS Oddział w Polsce) od 2013 roku. Jest odpowiedzialny za zlokalizowane w Warszawie funkcje wspracia banku i rozwiązania utrzymywane w Polsce. Jego szeroki zakres działania rozciąga się od strategicznych wdrożeń, zaopatrzenie, wsparcie biznesu, bezpieczeństwo banku, zarządzanie zmianą, systemami oraz procesami AML, Data & Analytics poprzez Technologie i komunikację w orgazniacji.

Po 3 latach w Doradztwie Technologicznym EY, Andrzej dolączyl w 2007 roku do Corporate Information Security Office banku (obecnie RBS). Od tego czasu prowadził wiele zespołów wdrażając mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w procesy i produkty kierując się trendami i informacjami o obecnych i przewidywanych zagrożeniach Cyber Security przy doborze właściwych środków wedle dokonanej analizy ryzyka. W czasie pracy w strukturach CISO jego rola wzrosla do obecnej jako integratora wielu różnych domen usług. Kieruje się wizją dostarczania innowacyjnych i prostych rozwiązań adresujących potrzeby banku i społeczeństwa.

Andrzej ukończył informatykę na Politechnice Wrocławskiej z tytulem mgr inż. i posiada wiele certyfikatów zawodowych CISSP, CISA, SABSA SCF, ISO 27001 LA, ITIL and Agile Foundations.