Mentor

Aleksandra Paszkiewicz

Aleksandra Paszkiewicz ma kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii HR w dynamicznie rozwijających się firmach sektora finansowego i telekomunikacyjnego.
Od 8 lat jest związana z Nationale-Nederlanden, gdzie wcześniej odpowiadała za budowanie inspirującego środowiska pracy, rozwój kapitału ludzkiego i budowanie marki Nationale-Nederlanden jako pracodawcy. W swojej pracy promuje działanie specjalistów od HR, jako strategicznych partnerów w rozwoju biznesu oraz podejście oparte na projektowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników.
Aktywnie działa na rzecz rozwoju dobrych praktyk zarządzania efektywnością organizacji i kapitałem ludzkim.

W ramach zarządu Nationale-Nederlanden odpowiada nie tylko za obszar zarządzania zasobami ludzkimi, ale także komunikację korporacyjną oraz administrację.