Mentor

Agnieszka Żak – mentorka

Agnieszka jest odpowiedzialna za Pion Zarządzania Zmianą i Biznesem w NatWest, który obejmuje funkcje wsparcia dla organizacji w Polsce. Wraz ze swoim zespołem pomaga we wprowadzaniu strategicznych zmian, w automatyzacji procesów oraz promuje zwinne metody pracy. Aktywnie uczestniczy w rozpowszechnianiu agendy Wellbeing oraz pełni role mentora w projektach rozwojowych. Dołączyła do NatWest w 2009 roku, gdzie przez pierwsze 9 lat pełniła różne role w obszarze Operacji. Zajmowała się wprowadzaniem nowych jak i usprawnianiem istniejących procesów skupionych na przeciwdziałaniu przestępczości finansowej oraz kierowała zespołami odpowiedzialnymi za analizę KYC (Know Your Customer) klientów korporacyjnych banku.