Mentor

Agnieszka Jabłońska

Agnieszka Jabłońska objęła stanowisko Dyrektora ds. Organizacji Partnerów w lutym 2015 r. Jest odpowiedzialna za budowanie struktur partnerskich dla Cisco, wspierających strategię i wizję firmy. Koncentruje się na budowaniu lojalnej, zyskownej i cenionej społeczności partnerskiej w Polsce. Agnieszka pracuje w Cisco od 20 lat, poprzednio jako Distribution Manager odpowiedzialny za małe i średnie przedsiębiorstwa. Była odpowiedzialna za tworzenie i koordynację strategii dystrybucji firmy. W Cisco Systems Poland była również odpowiedzialna za rozwój partnerów i wdrożenie programu ACE (Accelerate Channels) dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Później pracowała w Carlberg & Son Electronic jako kierownik ds. Logistyki i zakupów, odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie zasad logistyki i zakupów, negocjowanie umów z dostawcami oraz nadzór nad obsługą klienta.

Agnieszka Jabłońska took the position of Partner Organization Director in February 2015. She is responsible for building the partner landscape for Cisco that supports company strategy & vision. She is focus on building loyal, profitable and high-valued partner community in Poland. Agnieszka has been working for Cisco for 20 years, previously being Distribution Manager responsible for Small and Medium-sized Enterprises. She was responsible for creating and coordinating the company’s distribution strategy. At Cisco Systems Poland, she was also responsible for partners development and implementation the ACE program (Accelerate Channels) for Europe, the Middle East and Africa (EMEA). Later, she worked at Carlberg & Son Electronic as a Logistics and Purchasing Manager being responsible for the development and implementation of logistics and purchasing policies, negotiating contracts with suppliers and supervising customer service activities.