Mentor

Agnieszka Gajewska – mentorka

Agnieszka Gajewska kieruje globalnym zespołem ds. usług publicznych i rządowych (PwC Global Government & Public Services), składającym się z ponad 12 000 specjalistów, którzy na co dzień pomagają rządom na całym świecie maksymalizować pozytywny wpływ na ich obywateli. Agnieszka kieruje również platformą ESG (Environment, Social, Governance) w 29 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i doradza klientom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego w zakresie ich zielonej transformacji i strategii Net Zero. Przez ostatnie 20 lat Agnieszka pracowała globalnie wspierając rządy, instytucje międzynarodowe i sektor prywatny w tworzeniu i realizacji projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pracowała w ponad 40 krajach na czterech kontynentach, skupiając się na tworzeniu i realizacji projektów wspierających zrównoważoną agendę i rozwój infrastruktury. Jej doświadczenie obejmuje opracowywanie kompleksowych strategii i planów działania dla ESG i agendy Net Zero, wspieranie sprawiedliwego odchodzenia od węgla, strukturyzowanie komercyjnie opłacalnych projektów inwestycyjnych, przyciąganie prywatnego kapitału na projekty wspierające zrównoważony rozwój i zieloną infrastrukturę. Agnieszka jest częstym prelegentem na konferencjach i panelach poświęconych ESG, rozwojowi międzynarodowemu oraz zrównoważonemu rozwojowi.