Mentor

Agata Michałowska

Edukatorka / Artystka

Michalowska jest zainteresowana możliwością istnienia uniwersalnych wartości w XXI wieku, w momencie kiedy tradycyjne systemy wartości nie funkcjonują już jako wytyczne.

Jako edukatorka angażuje się w rozmowy o konieczności krytycznego myślenia oraz osobistej odpowiedzialności w erze konsumeryzmu i mediów społecznych. Michalowska jest absolwentką Rhode Island School of Design (Grafika Warsztatowa oraz Historia Sztuki). Była Master Printer, instruktorką sztuki w organizacji non-profit AS220, wizytującym krytykiem na RISD, w Providence, Rhode Island. W 2014 przeprowadziła się do Warszawy i skupiła na edukacji. Współpracuje z Better Leaders Academy gdzie uczy angielskiego oraz Leadership Skills. Michalowska była mówczynią dla International Women’s Group oraz Vital Voices Poland. Mentorka programu wspierającego młode kobiety “Jestem Liderką” Vital Voices Poland. Obecnie studentka Interdyscyplinarnych Studiów nad Dzieciństwem i Prawami Dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej). Interesuje ją opracowanie sposobów włączania pracy nad samo-świadomością oraz globalną odpowiedzialnością do systemu edukacji szkolnej. Jest to jedyny sposobu rozwijania świadomych i proaktywnych obywateli przyszłości.