Mentee

Zuzanna Wojtkowska

Studentka Prawa i Prawa europejskiego w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka stowarzyszenia Yes YOUth Can i członkini stowarzyszenia Młodzi dla Europy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Organizatorka Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych Cześć, Europo!, największej tego typu inicjatywy poświęconej tematyce Unii Europejskiej w Polsce. Euroentuzjastka i wielokrotna laureatka olimpiad społeczno-prawnych oraz o tematyce UE. Mentorka projektów społecznych w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Law and European Union Law student as part of Interdisciplinary Individualized Studies in the Humanities and Social Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznan. Co-founder of Yes YOUth Can association, also a member of Youth for Europe association and European Law Students’ Association. Organizer of a national competition for primary schools called Hello, Europe!, which is the most popular initiative of this type dedicated to the subject of the European Union in Poland. Euro-enthusiast and multiple winner of socio-legal and EU-themed contests.