Mentee

Zuza Karcz

Angażuję się w inicjatywy, skupiające się na zagadnieniach edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej. Jestem aktywna w internecie i oprócz prowadzenia minibloga na moim aktywistycznym koncie na Instagramie, piszę teksty o tematyce feministycznej i queerowej. Wspieram różnorodność i walczę o podmiotowość młodych osób w procesach decyzyjnych.
Chcę być częścią zmiany systemu oświaty w Polsce, działając w roli legislatorki, bo marzy mi się szkoła oparta na partnerskich relacjach. Długofalowo chciałabym także działać międzynarodowo, by ustanawiać nowe standardy dot. kwestii klimatycznych.