Mentee

Zofia Gostkowska

Stypendystka International European School of Warsaw, kończąca Międzynarodową Maturę IB. Organizatorka letnich półkolonii dla dzieci z ośrodka uchodźców na Targówku. Miłośniczka Symulacji Obrad Narodów Zjednoczonych- tak zwanych MUNów. Tryska energią, żywo gestykuluje.
Prywatnie pasjonatka klasycznej literatury Rosyjskiej, fanka profesora Zimbardo.

 

International Baccalaureate scholarship student in the International European School of Warsaw . Organizer of summer camps for children from the refugee center in Targówek. Delegate and chair at Model United Nations conferences.  Passionate about everything she dose, can be found gesticulating energetically in front of a crowd.
Privately, a fan of classical Russian literature and Professor Zimbardo.