Mentee

Wiktoria Kożuch

Nazywam się Wiktoria Kożuch. Urodziłam się 30.03.2005 roku w Lublinie. Pochodzę z niewielkiej wsi Dominów w województwie lubelskim. Obecnie uczęszczam do 2 klasy liceum o profilu społeczno-prawnym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Swoją przyszłość wiążę   z zawodem adwokata. W przerwach od nauki zajmuję się muzyką, która jest moją pasją. Śpiewam oraz gram na pianinie, z jakiego to tytułu otrzymałam wiele wyróżnień konkursowych. Biorę czynny udział w życiu szkolnym, działając jako przewodnicząca klasy, a także organizując różnego rodzaju inicjatywy w ramach działalności w samorządzie szkolnym oraz radiowęźle.  Przez 3 lata czynnie działałam jako harcerka starsza w Związku Harcerstwa Polskiego. W ramach przynależności do harcerstwa, współorganizowałam projekt społeczny dotyczący promowania czytelnictwa, przy współpracy z lokalnymi bibliotekami. W roku 2021 byłam jednym z organizatorów XXXI edycji Przeglądu Muzyki Różnej „Staś”.

 

Peer Mentorka – Barbara Łopuchow – Mentorka „Zwolnionych z Teorii”, studiuje prawo, działa społecznie i angażuje się w politykę

Mentorka – Aleksandra Petrykowska – Radca Prawny, Doktorant PAN, Partner Zarządzający PSM Legal